'Η αποτυχία μου οδήγησης δοκιμή ήταν ένα μάθημα στην ανθεκτικότητα'