Αυτές είναι οι τάσεις των νυχιών που θα κυριαρχήσουν το 2021, από σκούνγκλες έως ανακατεμένες Γαλλίδες