Οι αγοραστές της Morrisons που αντιμετωπίζουν φτώχεια περιόδου μπορούν τώρα να «Ζητήσουν για Sandy» για να αποκτήσουν δωρεάν προϊόντα υγιεινής