Οι επιβλαβείς συνήθειες περιποίησης του δέρματος που αναπτύξαμε κατά το κλείδωμα (και τι μπορείτε να κάνετε για να τις διορθώσετε)