Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι όταν κάνουν κοιλιακούς καθιστά τις ασκήσεις των κοιλιακών τους αναποτελεσματικές (αλλά είναι εύκολο να διορθωθεί)