Η αλήθεια για το αν τα συμπληρώματα απώλειας τρίχας πραγματικά λειτουργούν και πώς μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη των τριχών