Μόλις μάθαμε ότι οι ηθοποιοί του Sex/Life Sarah Shahi και Adam Demos βγαίνουν αληθινά και είμαστε SHOOK