Αναθεωρήσαμε τα πιο μίλησε για το ίδρυμα του 2018 και αυτό συνέβη